Thiết kế web thân thiện người dùng không thể thiếu những tính chất nào?

thiết kế web usability

Thiết kế web chất lượng phải đảm bảo tiêu chí user – friendly Thiết kế web với khả năng sử dụng (usability) tốt luôn là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ website nào và không bao giờ được bỏ qua. Thiết kế web chất lượng chính là những sáng tạo mà … Đọc tiếp