Seo mũ trắng và seo mũ đen, đâu là hướng đi tốt dành cho website?

seo mũ trắng và mũ đen

Seo mũ trắng và seo mũ đen là hai phạm trù hoàn toàn trái ngược nhau trong quá trình hình thành và phát triển seo. Đối với từng kiểu seo sẽ có cách vận hành riêng biệt. Mặc dù cả hai đều hướng đến công cuộc đẩy mạnh thứ hạng từ khóa web lên google, … Đọc tiếp