Thiết kế web đẹp: Cách “trang trí” một trang Bio website thật ấn tượng

Trang Bio rất quan trọng, nó vẽ ra một bức tranh thương hiệu của doanh nghiệp và lý do tồn tại của website đó. Có một trang Bio tuyệt vời là điều cần thiết để tạo ấn tượng đầu thật đáng nhớ. Nội dung và thiết kế web đẹp là hai nhân vật quan trọng … Đọc tiếp