Saigon web design tổng hợp 3+ cách chọn font chữ thân thiện với mắt người đọc

Chuyên gia saigon web design: “Font chữ đóng góp rất nhiều vào diện mạo website, trực tiếp tác động đến khả năng đọc của người dùng” Đặc biệt là trên internet, nơi vùng chú ý của người đọc ngắn và kích thước màn hình của họ nhỏ. Kiểu chữ được coi là phù hợp khi … Đọc tiếp